SmodCMS

HARMONOGRAM ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

  

WYDARZENIE

 DATA I GODZINA

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 1 września 2016 r. godz.9.00

Zebrania z rodzicami.

 

 15 września 2016 r. godz.16.30

Konsultacje z rodzicami.

  27 października 2016 r. godz. 16.00-17.00

Zebrania z rodzicami.

 17 listopada 2016 r.

Konsultacje z rodzicami

 15 grudnia 2016 r.

Zimowe ferie świąteczne.

 23 grudnia 2016 r. - 1 stycznia 2017 r.

Koniec I semestru

 13 stycznia 2017 r.

Konferencja klasyfikacyjna śródroczna.

 2 lutego 2017 r.

Zebranie z rodzicami.

 2 lutego 2017 r.

Ferie zimowe.

 16 – 29 stycznia 2017 r.

Rekolekcje wielkopostne.

 8, 9, 10 marca 2017 r.

Zebrania z rodzicami.

 16 marca 2017 r. godz.16.30

Wiosenne ferie świąteczne.

 13 - 18 kwietnia 2017 r.

Konsultacje z rodzicami.

 24 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny.

 19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

Zebrania z rodzicami.

 18 maja 2017 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna.

 20 czerwca 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

 23 czerwca 2017 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ PO ODPRACOWANIU W WOLNE SOBOTY :

  • 31 października 2017 r. (odpracowujemy 5 listopada 2016 r.)

  • 2 maja 2017 r. (odpracowujemy 11 marca 2017 r.)

  • 16  czerwca 2017 r.  (odpracowujemy 9 kwietnia 2017 r.)