SmodCMS

Projekty edukacyjne w gimnazjum

Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046).

Na jego mocy na uczniów gimnazjum nałożono obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działania uczniów, mające na celu rozwiązanie konkrtetnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół pod opieką nauczyciela:

  • wybieranie tematu projektu edukacyjnego,
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
  • wykonanie zaplanowanych działań,
  • publiczne przedstawienie rezultatów.

 

UWAGA!

Uczeń klasy drugiej naszego gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. 
Szanowni Uczniowie, mamy Wam do zaproponowania 15 tematow projektów edukacyjnych.
Każdy z Was może wybrać temat, ktory go zainteresuje.
Wybór projektu należy zgłosić nauczycielom realizującym projekt do 10 listopada 2016 r.
Realizacja projektu musi zostać zakończona do końca roku szkolnego. 
 
Powodzenia! 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 2016/2017

 
 
1.M. Łacińka- Ogórkiewicz, J. Prychodko
 
Legendy i podania małopolsko – śląskiego pogranicza.
 
2.J. Waszkiewicz; S. Teresińka
 
Między komedią a tragedią – wystawiamy fragmenty utworów Aleksandra Fredry i Williama Szekpira.
 
3.M. Archman - Orczykowska
 
Zabytki Dąbrowy Górniczej.
 
4.M. Żelazna
 
Czy hospicjum daje nadzieję?
 
5.J. Pieszczek
 
Interactive cookbook.
 
6.J. Białas
 
Literatura angielska – sławni autorzy i bohaterowie.
 
7.M. Kędzior – Rogala, A. Glazer - Białkowska
 
Dzień Języków Obcych.
 
8.I. Jeziorowska
 
Geometria pod stopami.
 
9.A. Jurczak
 
Bryły platońskie.
 
10.A. Szopa
 
Szkolne obchody „ Światowego dnia liczby π”.
 
11.J. Bartocha
 
Dzień Europejski.
 
12.M. Kloczkowska
 
Przyroda Dąbrowy Górniczej.
 
13.M. Paciej - Kusiak
 
Ile chemii jem codziennie?
 
14.E. Stańko
 
Energetyczne śledztwo.
 
15.Z. Jasiński
 
Organizacja Dnia Sportu w Gimnazjum nr 1.

 

Procedura realizacji projektów edukacyjnych.

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013