SmodCMS

Projekt POLSKA DLA WSZYSTKICH

„Projekt wykonany w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych

POLSKA DLA WSZYSTKICH” 

      

 

W październiku 2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji PROJEKTU

"POLSKA DLA WSZYSTKICH'. 

Projekt ten został zgłoszony do KONKURSU MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZY PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEJ AKCJI „POLSKA DLA WSZYSTKICH”.

 
 
Celem  konkursu  było  promowanie  dialogu  międzykulturowego  oraz  takich postaw obywatelskich,  które uczą  cenić różnorodność i bronić jej.  
 
Konkurs pod patronatem:
PANI KRYSTYNY SZUMILAS, MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
PANI AGNIESZKI KOZŁOWSKIEJ-RAJEWICZ, PEŁNOMOCNIK DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
PANA ABRAHAMA GODSTON, POSŁA NA SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 
 
W Polsce na przestrzeni wieków spotykały  się różne kultury,  religie  i grupy etniczne - wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny.
Są one częścią polskiej historii i współczesności. Szacunek dla tego dziedzictwa i jego ochrona są naszym obowiązkiem.
 
Celem projektu jest ochrona polskiej różnorodności. Projekt jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością historycznie związani.
 
Zgłoszony przez naszą szkołę projekt polega na stworzeniu GAZETKI SZKOLNEJ "POLSKA DLA WSZYSTKICH".
 
Osoby pracujące przy realizacji projektu:
1. Gadowska Marta
2. Danak Anastazja
3. Malinowicz Patryk
4. Czerniakowska Edyta
5. Głogowska Joanna
6. Całka Kinga
7. Piasecka Katarzyna
8. Strzelecka Aleksandra
9. Cyrulińska Weronika
10. Piasecki Michał
11. Dobrzyńska Patrycja
12. Bober Sylwia
13. Maliszewska Ewelina
14. Wąsowski Michał
15. Białas Jeremi
 
Opiekunki projektu: Magdalena Łacińska-Ogórkiewicz, Marta Archman-Orczykowska.
 
 
 

GAZETKA SZKOLNA "POLSKA DLA WSZYSTKICH"

 
 
 

RELACJA Z REALIZACJI  PROJEKTU GAZETKA SZKOLNA "POLSKA DLA WSZYSTKICH".

 
Uczniowie realizujący projekt.
 
 
 
Praca w grupach nad poszczególnymi zadaniami.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbieranie materiałów i redagowanie gazetki.
 
 
 
Wywiad z uczniem naszej szkoły.
 
 
Wywiad z absolwentką naszej szkoły.
 
 
 
Wywiady z ludźmi pracującymi w naszym mieście.
 
 
Przeprowadzenie ankiety o tolerancji wśród  mieszkańców naszego miasta.
 
 
 
Zbieranie informacji o wolontariacie Anglików.
 
 
 
Przygotowanie plakatów i ulotek.
 
 
 
 
 
 
Kserowanie ulotek.
 
 
 
Rozwieszanie plakatów na terenie szkoły.
 
 
 
Ulotki informujące o prezentacji projektu zostały rozdane uczniom naszej szkoły.
 
 
 
Przygotowania do prezentacji projektu.
 
 
 

 

RELACJA Z PREZENTACJI PROJEKTU GAZETKA SZKOLNA "POLSKA DLA WSZYSTKICH".

Projekt GAZETKA SZKOLNA "POLSKA DLA WSZYSTKICH" został zaprezentowany 17 października 2012 roku na terenie Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Gazetka w formie papierowej została rozdana wśród uczniów i nauczycieli (100 egzemplarzy). Ponadto zaprezentowano za pomocą komputera i projektora multimedialnego internetowe wydanie gazetki. Gazetka spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.