SmodCMS

Projekt DOBRZY LUDZIE W CZASACH ZŁA

 

REALIZACJA PROJEKTU:

 

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projeku pod hasłem "Dobrzy ludzie w czasach zła" organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt miał na celu przybliżenie młodemu pokoleniu Polaków sylwetek niezwykłych ludzi - Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej i Jana Karskiego, którzy w okrutnych czasach II wojny światowej udowodnili, że godność ludzka i pomoc innym to najważniejsze wartości.

 

 

Opiekunami projektu zostały : nauczyciel historii i wos - pani Joanna Prychodko oraz nauczyciel języka polskiego - pani Magdalena Łacińska - Ogórkiewicz, a do jego realizacji czynnie włączyli się uczniowie klas III: Kamil Bojakowski (IIIA), Anastazja Danak(IIIA), Marta Gadowska(IIIA), Joanna Głogowska(IIIB), Jakub Kozłowski(IIIA), Patryk Malinowicz(IIIA), Kamil Piechniczek(IIIA), Kamil Stawiarz(IIIA) i Katarzyna Stelmach (IIIA). W niektóre działania realizowane w ramach projektu zaangażowani zostali wszyscy uczniowie klas III uczęszczający do naszego gimnazjum.

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:

 

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z SYLWETKAMI I.SENDLEROWEJ,

J.KORCZKA i J.KARSKIEGO

 

W ramach lekcji języka polskiego dotyczących tematyki II wojny światowej uczniowie klas trzecich zostali zapoznani z problematyką Holocaustu, a także poznali sylwetki Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka i Jana Karskiego. Mieli okazję również obejrzeć film fabularny, pt. „Dzieci Ireny Serndlerowej”.

 

 

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ:

 

W ramach realizacji projektu biorący w nim udział uczniowie, wraz z opiekunami udali się w dniu 6. lutego 2013 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej na warsztaty dotyczące Holocaustu, czyli masowej zagłady narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z sytuacją narodu żydowskiego na ziemiach polskich, prześledzić przyczyny antysemityzmu i zgłębić problematykę Holocaustu, a także poznać sylwetki tych ludzi, którzy w czasie II wojny światowej pomagali ludności żydowskiej. Szczególnie interesujące dla wszystkich było poznanie sylwetek "cichych bohaterów" - mieszkańców Dąbrowy Górniczej i miast ościennych, Będzina i Sosnowca, którzy ofiarnie pomagali, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia, prześladowanym przedstawicielom narodu żydowskiego. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję poznać unikatowe źródła i historie, ukazujące ofiarność i poświecenie dla drugiego człowieka.

 

   

 

    

 

    

 

     

 

PREZENTOWANE ŹRÓDŁA I INFORMACJE:

 

        

       

        

        

 

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - PRZYGOTOWANIA DO STWORZENIA

PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH:

 

W marcu 2013 roku uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w warsztatch historycznych przeprowadzonych przez opiekunów projektu, które miały na celu szczegółowe przybliżenie sylwetek I. Sendlerowej, J. Korczaka i J. Karskiego. 

Uczniowie podzieleni zostali również na grupy zadaniowe, które miały za zadanie przygotować cztery prezentacje multimedialne. 

Członkowie koła dziennikarskiego uczestniczący w projekcie zajęli się stworzeniem tematycznej gazetki szkolnej "DOBRZY LUDZIE  W CZASACH ZŁA", która została wydana w wersji papierowej oraz opublikowana na platformie internetowej JUNIORMEDIA.

Oto efekty pracy uczestników  projektu:

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:

 

PREZENTACJA "HOLOCAUST"

PREZENTACJA - JANUSZ KORCZAK

PREZENTACJA - IRENA SENDLEROWA

PREZENTACJA - JAN KARSKI

 

 

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI:

 

LINK DO PEŁNEGO WYDANIA GAZETKI "DOBRZY LUDZIE W CZASACH ZŁA"

 

 

UROCZYSTE OBCHODY 70.ROCZNICY WYBUCHU

POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM:

 

Przygotowane przez uczestników materiały zostały wykorzystane podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu postania w getcie warszawskim. Dnia 19 kwietnia odbył się uroczysty apel przygotowany przez osoby biorące udział w projekcie. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy uczniowie klas III oraz dyrekcja szkoły.

Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia obejrzeli przygotowane przez swoich kolegów prezentacje multimedialne na temat: Holocaustu i powstania w getcie warszawskim, Ireny Sndlerowej, Janusza Korczaka i Jana Karskiego, a także otrzymali okolicznościowe wydanie gazetki szkolnej "DOBRZY LUDZIE W CZASACH ZŁA". 

Na zakończenie przedstawiciele klas III zasadzili symboliczne żonkile będące symbolem powstania w getcie warszawskim.

Przygotowana przez uczestników projektu uroczystość była prawdziwą lekcją historii, o której każdy powinien pamiętać.

 

    

   

   

     

   

   

 

WYJAZD UCZNIÓW KLAS III DO OBOZU ZAGŁADY AUSCHWITZ - BIRKENAU:

 

W kwietniu 2013 roku uczestnicy projektu oraz pozostali uczniowie klas III udali się do obozu zagłady Auschwitz - Birkenau. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, mieli okazję poznać historię, którą przybliżyli im przewodnicy po muzeum. Wyjazd ten wywarł na wszystkich ogromne wrażenie, gdyż uświadomił uczniom, że takie okrucieństwo wobec drugiego człowieka wydarzyło się zaledwie kilkadziesiąt lat temu.

 

   

   

   

 

CZAT Z PANEM MAXEM EPSTEINEM:

 

Ostatnim działaniem podjętym w ramach realizacji projektu była rozmowa z panem MAXEM EPSTEINEM  przeprowadzona przy użyciu komunikatora Skype. To niezwykłe spotkanie odbyło się 8 maja 2013 r. o godzinie 15.00 w szkolnej pracowni informatycznej. Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z byłym więźniem getta w Łodzi i obozu w Auschwitz. Poznali niezwykłą historię życia pana Epsteina, który mimo wielu bolesnych przeżyć zaskoczył wszystkich swoim optymistycznym stosunkiem do życia i poczuciem humoru. Rozmowa trwała niemal godzinę i  na długo zapadła w pamięci wszystkich osób biorących udział w tym niepowtarzalnym wydarzyniu.

 

   

   

 

PODSUMOWANIE:

 

Udział w projekcie stał się dla jego uczestników okazją do głębszego poznania sylwetek bohaterów, którzy z poświęceniem pomagali drugiemu człowiekowi bez względu na jego narodowość czy wyznanie. Była to lekcja historii, ale również niezwykła lekcja tolerancji, której , niestety, coraz mniej jest we współczesnym świecie.

 

Opiekunowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom projektu za wkład pracy włożony w jego realizację.